LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES (3r d'ESO)

Una vegada que hem treballat les 4 capacitats físiques bàsiques per separat, començarem a concretar les capacitats que tenen beneficis a l'ambit de la salut i que per tant, ens poden interessar. Podem dir que la resistència aeròbica, la flexibilitat i la força resistència són les tres capacitats que traballades de manera correcta ens poden aportar beneficis a nivell de salut. Com a feina per a fer, haureu de descarregar el següent arxiu esquema i copiar l'esquema al vostre quadern, és important que ho entengueu. A més, cercar exemples de cada sistema d'entrenament de la resistència aeròbica, explicant com podríeu fer sessions amb cada sistema. Com sempre, si hi ha dubtes, les podeu demanar mitjançant els comentaris del blog.