CONTINGUTS TEÒRICS BÀSICS

A continuació he adjuntat un arxiu amb els continguts teòrics mínims que haurieu de controlar a dia d'avui. En molts de casos son un recordatori de continguts que ja heu vist en cursos anteriors, no obstant, ens hem de posar al dia per tenir molt clars aquests conceptes.