NORMATIVA DE L'ASSIGNATURA

ASSISTÈNCIA A CLASSE:
L’assistència a classe és obligatòria. En cas de no poder assistir a classe el pare, mare o tutor signarà un justificant a l’agenda que l’alumne mostrarà al professor corresponent.  
L’acumulació de més de 3 faltes d’assistència sense justificar suposarà suspendre l’assignatura en el trimestre corresponent.

PARTICIPACIÓ EN LES CLASSES:
És obligatori participar de manera activa a les classes d’EF fent totes les tasques que encomani el professor. En cas de no poder participar en alguna per malaltia, s’haurà de dur una nota informativa del pare, mare o tutor; si la lesió o malaltia dura més de 3 sessions, serà necessari un justificant metge on especifiqui la lesió, que és el que no pot fer i per quan de temps. Així com fer les tasques alternatives encomanades pel professor, per aquest motiu el no poder fer segons quines activitats no justifica la falta de vestuari per part de l’alumne. És a dir, sempre s'ha de dur el vestuari adequat.A les 3 faltes de participació activa a les classes sense justificar suposarà suspendre la part actitudinal i procedimental de l’assignatura.

ROBA I MATERIAL:
S’ha de dur el material necessari per a desenvolupar les classes, és a dir; roba esportiva (xandall o pantalons curts; camiseta i sabatilles esportives ben lligades) i quadern a sol·licitud del professor/a. Les 3 faltes de roba o material suposaran suspendre la part actitudinal de l’assignatura.

RETARDS:
Es donaran 5' per realitzar el desplaçament fins als vestuaris i canviar-vos de roba. Al finalitzar la classe es donaran 7' per canviar-se de roba. En cas de no complir ambdós horaris es comptabilitzarà com un retard.

ALTRES:
El material i instal·lacions s’han de tractar en cura, en cas de trencar-lo intencionadament serà remunerat pel mateix alumne o grup responsable. No es pot fer ús dels espais i materials sense permís del professorat, no es pot accedir al poliesportiu fins que no arribi el vostre professor/a.