CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Ara hem començat el tema de les capacitats físiques bàsiques (CFB), com heu vist a classe, cada una d'elles té unes característiques diferents. Hem d'entendre cada una d'elles i saber les diferèncias que tenen en quant a duració i intensitat. Us he adjuntat un vídeo amb el que podreu ampliar lo que hem explicat a classe, i acabar de comprendre el significat de les CFB. A més, he adjuntat unes definicions bàsiques a partir de la qual podreu entendre les CFB i poder ampliar aquesta informació amb els comentaris del vídeo.