UD EL FITNESS (4t d'ESO)

Ara començan una nova unitat didàctica referent al fitness, a continuació he adjuntat els apunts referents a aquest tema.