UD DE FLAG RUGBI (1r d'ESO)

Ara començarem una unitat didàctica nova referida a un esport com el rugbi i més concretament a la seva adaptació escolar coneguda com "flag rugbi". A continuació he adjuntat els apunts que haureu d'estudiar per entendre el tema i les classes pràctiques.