CONDICIÓ FÍSICA I SALUT (Batxillerat)

A continuació us he adjuntat els apunts referits a la condició física i la salut.