UNITAT DIDÀCTICA "ESCALFANT MOTORS" (1r d'ESO)


En les primeres classes del curs hem d'aprendre molt bé com s'ha de realitzar un escalfament, ja que és molt important escalfar de forma correcta abans de començar a fer qualsevol tipus d'esforç físic. Al quadern de classe haureu de dissenyar un escalfament diferenciant molt clarament les seves diferents fases, els exercicis que faries a cada una de les fases, etc. També vos he penjat els apunts que heu d'estudiar referents a l'escalfament i el seu esquema per a copiar al quadern.