NORMATIVA DE L'ASSIGNATURA

El departament d'Educació Física vol fer arribar als alumnes i a les seves families una sèrie d'aclariments i normatives importants en relació a la nostra assignatura:

Assistència a classe:
L'assistència a classe d'Educació Física és obligatòria, en cas de no poder assistir els alumnes hauran de dur el justificant corresponent al professor. L'acumulació de 3 faltes d'assistència sense justificar suposarà suspendre l'assignatura en el trimestre corresponent.

Paticipació en les classes:
És obligatori participar de manera activa a les classes d'EF, en cas de no poder participar en alguna tasca per indisposició física, s'haurà de dur una nota informativa dels pares o tutors. Si la lesió és per a més d'una sessió, serà necessari un justificant metge on especifiqui la lesió, les activitats que no pot realitzar l'alumne i durant quant de temps. No obstant, sempre serà obligatori dur el vestuari esportiu i el material de l'assignatura, ja que el professor adaptarà en tot moment la pràctica a les necessitats paticulars de cada alumne.

Vestuari i material:
S'ha de dur el material necessari per a desenvolupar les classes, és a dir, roba esportiva i quadern de classe. La falta de vestuari o material a més de 2 sessions suposarà suspendre la part actitudinal de l'assignatura en el trimestre corresponent.

Retards:
Els alumnes disposen de 5 minuts per a realitzar el desplaçament fins als vestuaris i canviarse de roba. Al finalitzar la classe també es donarà temps per ana als vestuaris. Per raons d'higiene els alumnes hauran de dur roba per a canviar-se després de la classe.

ALTRES:
El material i instal·lacions s’han de tractar en cura, en cas de trencar-lo intencionadament serà remunerat pel mateix alumne o grup responsable. No es pot fer ús dels espais i materials sense permís del professorat, a més, no es pot accedir al poliesportiu fins que no arribi el vostre professor/a.

2 comentaris:

javi darvoy ha dit...

Hola Miguel Angel, soy Javi Darvoy
Espigulé.
Yo hago tenis y mi deporte favorito es tenis....

Paulina Garcia del Moral ha dit...

Hola Miguel Angel,
soy Paulina García del Moral,
Yo, practico hípica (que por cierto me encanta),
y que a la vez es mi deporte favorito, porque
me encantan los caballos y estar con ellos =D
Adiós!!