PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO

A continuación os adjunto el ejemplo del calentamiento, hay que entender dicho ejemplo como un modelo de estructura para que entendais claramente el formato correcto de las fichas a entregar de ahora en adelante. Como hemos hablado en clase, es importante dar este salto de calidad y perseguir cierta excelencia en vuestro trabajo diario. Lo que en cursos anteriores podía ser suficiente ya no lo es, por tanto, el esfuerzo debe de ser mayor. No olvideis tampoco ir repasando todo lo que os vaya dejando en el blog (apuntes, resúmenes, esquemas, etc).


1a AVALUACIÓ
Escalfament
Condició física
Capacitats físiques: Mètodes i avaluació.
Els Esports: col·lectius, individuals i d’adversari.

2a AVALUACIÓ
Elaboració de la programació de Condició Física
Nutrició.
Activitats luctatòries.
Balls populars, ètnics i de saló.

3a AVALUACIÓ
Aplicació de la programació de C F.
Activitats físiques al medi natural.
Gimnàstiques suaus i tècniques de relaxació.
Activitat física com a mitjà d’oci i recreació
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
La qualificació de l’assignatura es divideix en tres parts:
CONCEPTES  
35%
Examens escrits, treballs, fitxe, etc.
per fer mitja s’ha de treure mínim un 4.
PROCEDIMENTS
45%
Pràctica diària a classe. .
Per a fer mitja s’ha de treure mínim un 4.
ACTITUD 
20%
Puntualitat, comportament, assistència, participació activa, higiene...
Per a fer mitja aquesta part ha d’estar aprovada amb un 5.