RECUPERACIÓ DEL CONTROL (1r d'ESO)

Els alumnes que no heu arribat a un 5 en el control que varem fer fa unes setmanes haureu de fer una tasca de recuperació. Al quadern de classe haureu de contestar de forma correcta totes les preguntes, a continuació us he adjuntat el control per poder contestar les preguntes. Recordau que si no feu aquesta tasca no podreu fer el següent exàmen.