LES QUALITATS MOTRIUS (3r i 4t d'ESO)

Ara hem començat la Unitat Didàctica de qualitats motrius, primer les hem valorat mitjançant una serie de tests i a continuació, treballarem les qualitats motrius mitjançant exercicis de corda. Us he adjuntat els apunts corresponents a aquest tema.