CONTROL 1r PARCIAL BATXILLERAT

Com ja varem xerrar a classe, dividirem el contingut teòric del curs en dos parcials i d'aquesta manera els alumnes que puguin superar el primer control es podran llevar matèria del segon. Els continguts teòrics del 1r parcial seran els següents: