APUNTS DEL CONTROL TEÒRIC (4t d'ESO)

A continuació us he adjuntat els blocs de continguts teòrics del proper control, a més, els teniu en format paper a consergeria.