LA RESISTÈNCIA AERÒBICA (4t d'ESO)

Com hem comentat a classe, continuam amb el treball de condició física, a aquestes sessions realitzam exercicis de força resistència, flexibilitat i resistència aeròbica, ja que son aquestes tres capacitats les que tenen incidència sobre la salut. He adjuntat un document en el que tenim els apunts referents a la resistència aeròbica i la fitxa a realitzar per a la setmana pròxima. Qualsevol tipus de dubte la podem aclarir a classe o mitjançant el blog.