L'EXECICI FÍSIC I LA SALUT (4t d'ESO )

Ja podeu descarregar els apunts de la salut i l'exercici físic, els quals fan referència a la relació que hi ha entre aquests dos conceptes i a la forma en que hem de realitzar l'activitat física per tal d'obtenir beneficis a nivell de salut.