ASPECTES TÀCTICS DELS ESPORTS COL·LECTIUS (2n d'ESO)

A continuació vos he adjuntat l'esquema dels esports col·lectius, en el qual explica quin sentit tenen a nivell tàctic aquests esports. Com sempre, no només es tracta de copiar l'esquema al quadern de classe, sino que també ha de quedar estudiat ja que al pròxim dia de classe es faran preguntes damunt aquest.

A més com ja hem dit a classe, al llarg de les properes sessions treballarem la tàctica dels esports col·lectius mitjançat diferents modalitats esportives que vosaltres haureu elegit. Per votar, només heu de fer un comentari en el qual indiqueu el vostre nom i curs (sense això no servirà el comentari) i digueu quin esport vos fa més ganes practicar. les opcions son les següents:
- Futbol.
- Handbol.
- Hockei.
- Volei.
- Ultimate frisbee.
- Colpbol.
- Indiaca.
- Goalball.

Segurament hi ha alguns esports que no coneixeu i no havieu sentit parlar mai d'ells, vos ànim a que abans de descartar-los cerqueu un poc a internet i tengueu una idea de quines son les seves característiques, ja que a vegades els esports menys "clàssics" ens poden aportar moltes més coses que els que ja coneixem.