TREBALL DE BATXILLERAT

Al llarg de les pròximes classes cada grup desenvoluparà la seva sessió, aquest treball teòrico-pràctic és una part important de la nota final, per tant heu de procurar fer-lo el millor possible. A continuació vos he adjuntat tres arxius, per una banda el guió del treball, amb els apartats mínims que haurà de dur i a partir del qual podreu ampliar el vostre treball tot lo que volgueu. per altra part dos esquemes que vos seran útils per tal de poder completar els apartats referents a les capacitats físiques bàsiques i a les qualitats motrius: